Przyjmij Stażystę

Jeżeli szukasz młodej, zmotywowanej i otwartej na nowe wyzwania osoby – zgłoś się i zorganizuj razem z nami staż dla jednego z naszych uczestników!

Co może wydarzyć się dzięki Tobie? 

− We współpracy z nami zdecydujesz o wyborze odpowiedniego dla Twojej firmy lub organizacji pracownika.

− Otrzymasz wsparcie naszych specjalistów podczas organizacji stażu.

− Dostaniesz możliwość wykorzystania tzw. bonu stażowego i otrzymania premii za zatrudnienie.

− Zyskasz wizerunek firmy/organizacji zaangażowanej społecznie na rzecz zatrudniania osób młodych, niepełnosprawnych i bezrobotnych.

 

Kto może przyjąć stażystę?

− Firmy, instytucje i organizacje z Małopolski, które chętnie zatrudniają osoby młode i niepełnosprawne.

− Pierwszeństwo przyjęcia stażysty będą miały firmy otwarte na zatrudnienie po zakończeniu stażu.

 

Jak wygląda staż?

− Trwa 5 lub 6 miesięcy i odbywa się na podstawie umowy pomiędzy stażystą, pracodawcą i organizatorem projektu.

− Pracodawca na okres trwania umowy przydziela stażyście opiekuna stażu i organizuje miejsce pracy.

− Pracodawca i stażysta otrzymują wsparcie zespołu projektowego podczas przebiegu stażu.

− Stażysta otrzymuje stypendium stażowe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zwrot kosztów dojazdu − koszty te pokrywa organizator projektu.

 

Jesteś zainteresowany przyjęciem stażysty?

Wyślij zgłoszenie na adres [email protected] z następującymi informacjami:

 − krótkim opisem i charakterem stanowiska,

− oczekiwaniami w stosunku do stażysty,

− informacją o możliwości zatrudnienia po odbyciu stażu.