Zostań Wolontariuszem

Wolontariat w Stowarzyszeniu WIOSNA to nie tylko rodzaj spędzania wolnego czasu, ale także sposób na wartościowe i oryginalne życie. Będąc wolontariuszem w projekcie Wiosenna Akademia Możliwości, dajesz wiele z siebie, ale także dużo zyskujesz.

Co możemy Ci zaoferować?

  • Szkolenie wdrażające w projekt i w rolę, wsparcie zespołu projektowego, dodatkowe materiały.
  • Satysfakcję z zaangażowania w naprawdę szczytny cel: pomoc młodym ludziom w zaistnieniu na rynku pracy.
  • Poczucie prawdziwego sensu życia.
  • Świadomość cennej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
  • Przynależność do grupy wartościowych i aktywnych ludzi.
  • Możliwość wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia oraz osobistej historii w praktycznym działaniu.
  • Możliwość samorozwoju.
  • Podziękowania ustne i pisemne, zaświadczenie o odbyciu wolontariatu w projekcie, gadżety.

Zgłoś się do nas! Aby zostać wolontariuszem, wypełnij formularz dla wolontariusza i dostarcz go pocztą mailową na adres: [email protected] lub osobiście do biura projektu: ul. Berka Joselewicza 21, Kraków.

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariusza