O projekcie

ROZWÓJ / ZMIANA W ŻYCIU / CIEKAWI LUDZIE

WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, w którym wspieramy rozwój osobisty i zawodowy młodych mieszkańców i słuchaczy studiów niestacjonarnych z terenu Małopolski mających trudności w znalezieniu pracy. Oferujemy tym osobom szeroki wachlarz aktywności, twórcze środowisko ludzi z pasją oraz przestrzeń do samorealizacji.

Celem głównym projektu jest indywidualne wsparcie i kompleksowa aktywizacja zawodowo- edukacyjna  120 osób, którzy spełniają następujące kryteria:

 • to osoby młode, między 18. a 29. rokiem życia,
 • to mieszkańcy Małopolski z tzw. kategorii NEET;
 • w szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne, ale wziąć w nim udział mogą również osoby nieposiadające orzeczenia, zamieszkujące obszary wiejskie województwa.

Ważny jest dla nas każdy człowiek! Zobacz, jak dużo możesz zyskać!

Oferujemy:

− diagnozę, identyfikację potrzeb i indywidualny plan ścieżki zawodowej oraz indywidualne pośrednictwo pracy;

− cykl warsztatów oraz szkoleń rozwojowych i specjalistycznych, w tym warsztaty dotyczące poszukiwania pracy przy wykorzystaniu narzędzi wspierających aktywizację zawodową (e-learning, wizyty studyjne);

− 5- lub 6-miesięczne płatne staże zawodowe w firmach zainteresowanych zatrudnieniem nowych pracowników (w tym staże w formie atrakcyjnych bonów stażowych);

− wsparcie specjalistów i wolontariuszy w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego przez cały okres udziału w projekcie;

− zwrot kosztów dojazdu i pomoc w formalnościach.

Rezultatem wdrożenia takiego kompleksowego pakietu i współpracy z zespołem projektowym będą:

 • podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych;
 • wzrost kompetencji istotnych na rynku pracy;
 • większe szanse na satysfakcjonującą pracę.

Projekt jest realizowany  z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 marca 2018 r. Całkowita wartość projektu to 1 526 517,60 zł. Wkład Unii Europejskiej: 1 440 117,60 zł.

 

Kontakt

 • Jan Nowak, stanowisko

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet eros malesuada, suscipit nisi et, pulvinar leo. Aenean et est tincidunt, interdum lacus eget, maximus sem. In hac habitasse metus.

  Tel: +48 000 000 000

  E-mail: [email protected]