Przyjmij Stażystę

Jeśli szukasz odpowiedzialnego, zmotywowanego i otwartego na nowe wyzwania pracownika – zgłoś się i zorganizuj razem z nami staż dla jednego z naszych uczestników!

Co może wydarzyć się dzięki Tobie?

  • We współpracy z nami zdecydujesz o wyborze odpowiedniego dla Twojej firmy lub organizacji pracownika.
  • Otrzymasz wsparcie naszych specjalistów podczas organizacji stażu
  • Dostaniesz możliwość wykorzystania tzw. bonu stażowego i otrzymania premii za zatrudnienie.
  • Zyskasz wizerunek firmy/organizacji zaangażowanej społecznie na rzecz zatrudniania osób młodych, niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Kto może przyjąć stażystę?

  • Firmy, instytucje i organizacje z Małopolski otwarte na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością.
  • Pierwszeństwo przyjęcia stażysty będą miały firmy otwarte na zatrudnienie po zakończeniu stażu.

Jak wygląda staż?

  • Trwa 4 miesiące i odbywa się na podstawie umowy pomiędzy stażystą, pracodawcą i organizatorem projektu.
  • Pracodawca na okres trwania umowy przydziela stażyście opiekuna stażu i organizuje miejsce pracy.
  • Pracodawca i stażysta otrzymują wsparcie zespołu projektowego podczas przebiegu stażu.
  • Stażysta otrzymuje stypendium stażowe, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zwrot kosztów dojazdu − koszty te pokrywa organizator projektu.

Jesteś zainteresowany przyjęciem stażysty?

 Prześlij maila na adres [email protected] z następującymi informacjami:

 − krótkim opisem i charakterem stanowiska,

− oczekiwaniami wobec stażysty,

– informacją o możliwości zatrudnienia po odbyciu stażu.