Eksperci zakończyli ocenę formularzy

Informujemy, że eksperci zakończyli ocenę rozszerzonych formularzy w I naborze w ramach projektu WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI. Spośród 38 nadesłanych aplikacji, które zostały poddane ocenie, eksperci wyłonili 23 pomysły, których autorzy zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania z Komisją Oceniającą, stanowiące ostatni etap rekrutacji.

Poniżej prezentujemy listę rankingową pomysłów, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu:

Lista rankingowa

 

Przed nami ostatni etap oceny – indywidualne spotkania z Komisją Oceniającą. Terminy tych spotkań to:

22 i 23 marca 2017 – Warszawa

24 i 28 marca 2017 – Kraków

Informację o zapisach na spotkanie otrzymają Państwo drogą mailową.

Login to chat with other users!
Przejdź do paska narzędzi