Eksperci zakończyli spotkania indywidualne z potencjalnymi innowatorami

Śpieszymy Państwa poinformować, że eksperci zakończyli pracę nad oceną zgłoszonych nowatorskich pomysłów. Po długich i zażartych dyskusjach, eksperci wybrali innowacje, które uzyskają wsparcie w naszym Wiosennym Inkubatorze.

Jeszcze tylko formalne sprawdzenie zgodności ocen poszczególnych ekspertów i w dniu  jutrzejszym (31 marca 2017 roku) opublikujemy ostateczne wyniki naboru.

Już teraz Wszystkim dziękujemy za udział w rekrutacji i zaangażowanie. Państwa energia i pozytywne nastawienie, udzieliły się nie tylko zespołowi projektowemu ale również naszym ekspertom!

Login to chat with other users!
Przejdź do paska narzędzi