Konferencja “Innowacje społeczne zmieniające rynek pracy”

Serdecznie zapraszamy na Konferencję, będącą podsumowaniem projektu “Wiosenny Inkubator Innowacji”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 21 marca 2019 w Auditorium Maksimum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków.

Konferencja skierowana jest do innowatorów, start-upowców, stowarzyszeń i fundacji wspierających rozwój innowacji w Polsce oraz tym, które zapobiegają wykluczeniom społecznym, do akceleratorów startupów, firm związanych z rynkiem pracy, przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich zainteresowanych rynkiem pracy i zmianami społecznymi. Jej celem jest wymiana dobrych praktyk oraz kontaktów biznesowych wśród interesariuszy rynku innowacji społecznych w Polsce, prowadząca do podniesienia poziomu skuteczności ich implementacji, rozwoju oraz zwiększenia wpływu społecznego (ze szczególnym naciskiem na rynek pracy). Do grona prelegentów i uczestników zaprosiliśmy m.in.: projektantów innowacji, przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich, praktyków biznesu, start-upowców, specjalistów w obszarze innowacji, komercjalizacji pomysłów społecznych, fundrisingu czy CSR. 


Bezpłatnej rejestracji na konferencję możesz dokonać na stronie: http://bit.ly/KonferencjaInnowacji.

Szczegółowy program znajdziesz na stronie https://rynekpracy.wiosna.org.pl/kongres/

Serdecznie zapraszamy!