Wyniki I etapu oceny merytorycznej

Komisja oceniająca dokonała oceny II formularzy zgłoszonych w 3 naborze.

Przed nami ostatni etap oceny merytorycznej. 

W wyniku oceny rozszerzonego formularza z opisem pomysłów, do ostatniego etapu oceny merytorycznej zakwalifikowano 28 Innowatorów.

Przed nami ostatni etap oceny merytorycznej – indywidualne spotkania z komisją oceniającą, po których poznamy wyłonionych Grantobiorców. Spotkania z Komisją odbędą się w dniach od 5 do 11 czerwca.

 

Lista z wynikami oceny