Wyniki I naboru pomysłów na innowacje społeczne

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia przesłane w I naborze w ramach naszego projektu. Możliwość spotkań i pracy z Państwem była dla nas źródłem inspiracji oraz motywatorem do dalszych działań i rozwoju.

Wybór najlepszych projektów okazał się niełatwym zadaniem. Ostatecznie eksperci wyłonili 10 pomysłów, które otrzymają granty na wdrożenie innowacji.

Poniżej prezentujemy wyniki I naboru:

Lista innowatorów – informacja o wynikach

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!

Login to chat with other users!
Przejdź do paska narzędzi