Wyniki oceny formalnej w 3 naborze

Zakończyliśmy proces oceny formalnej nadesłanych formularzy zgłoszeniowych w trzecim naborze do projektu Wiosenny Inkubator Innowacji. O wynikach wszyscy aplikujący zostaną poinformowani drogą mailową.

Osoby, których wnioski przeszły pozytywną ocenę, zapraszamy do udziału w  grupowych spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych, informacja o zapisach dostępna jest tutaj.

Wyniki oceny formalnej