Zbliża się II tura rekrutacji innowatorów!

Z początkiem sierpnia rozpoczniemy kolejną rekrutację innowatorów.  Będziemy czekać na Wasze nowatorskie pomysły, które pomogą zmieniać rynek pracy i będą miały wpływ na poprawę sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50. roku życia oraz młodych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na swojej ścieżce zawodowej. 

Przypominamy, że innowatorem może zostać każdy. O wsparcie w projekcie mogą ubiegać się zarówno podmioty prywatne jak osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (np. uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń) jak i podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy i.in.

Już niebawem więcej szczegółowych informacji!

Login to chat with other users!
Przejdź do paska narzędzi