Znamy wyniki 3 naboru!

Z radością informujemy, że Komisja Ekspercka wyłoniła Grantobiorców w ostatnim naborze. 

Granty na wdrożenie pomysłów zostały przyznane 13 Innowatorom.

Serdecznie gratulujemy!

Lista rankingowa