ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Zgłaszam uczestnictwo w konferencji INNOWACJE SPOŁECZNE
zmieniające rynek pracy(21 marca 2019, Kraków)

Szczegółowe warunki uczestnictwa dostępne są w Regulaminie.

Udział w konferencji jest bezpłatny.Wybieram udział w warsztatach: